Zmiany w kilometrówce w 2019

Zmiany w kilometrówce w 2019

Rok 2019 ma przynieść wiele zmian w zakresie rozliczania samochodów w kosztach firmy. Według opublikowanej nowelizacji przepisów dotyczącej, między innymi ustawy o PIT i CIT, na podstawie tak zwanej kilometrówki będą mogli rozliczać się z firmą tylko i wyłącznie pracownicy, użytkujący samochód prywatny do celów służbowych natomiast zwolnieni z prowadzenia kilometrówki zostaną przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

A więc zmiana dotknie bezpośrednio tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały z prywatnych samochodów nie wprowadzając ich do ewidencji środków trwałych firmy. W ich przypadku zmiana polegać będzie na możliwości odliczenia 20 procent wydatków ponoszonych z eksploatacją pojazdu, rząd zapowiada to jako ułatwienie oraz pomoc dla przedsiębiorców.

Kilometrówka dla pracowników firm

W kwestii rozliczania pracowników firm, użytkujących auta prywatne do celów służbowych nic się nie zmienia, w dalszym ciągu ewidencja przebiegu pojazdu musi być prowadzona. Bowiem, brzmienie art 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT (ani analogicznego art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT) regulujących te kwestie, nie ulega zmianie. Regulacja ta określa, kwotę do jakiej pracodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

 

Sposób wyliczenia tej kwoty jest bardzo jasno i precyzyjnie określony, mianowicie wylicza się ją, mnożąc liczbę przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu pojazdu.

Mówi o tym rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.) i wynoszą one w przypadku:
– samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm sześc. – 0,5214;
– samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm sześc. – 0,8358 zł.

Wyjątek stanowią jazdy lokalne, w przypadku, których pracodawca ma możliwość zastosowania wobec pracownika kwot ryczałtowych. W obu przypadkach, kwoty wyliczone pracodawca zwraca pracownikowi.

Osobna regulacja dotycząca wypłaty zarówno ryczałtu jak i kilometrówki obowiązuje pracowników Poczty Polskiej, Lasów Państwowych i pomocy społecznej, mianowicie kwoty im wypłacane zwolnione są z PIT.

W przypadku wszystkich innych uprawnionych istnieje obowiązek potrącania zaliczek na podatek dochodowy. Takie jest stanowisko Urzędów Skarbowych, poparte zresztą wyrokami sądów.
Natomiast na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r., t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2236, zarówno ryczałt jak i kilometrówka wyłączone są z podstawy wymiaru składek ZUS.

Utrzymanie kilometrówki dla pracowników oceniane jest jako bardzo dobre posuniecie, ponieważ zarówno ryczałt jak i kilometrówka, umożliwiają zwrot pracownikowi kosztów paliwa, ale też zużycia jego samochodu.

Pomimo głosów ekspertów wskazujących na konieczność zmiany wysokości stawek obowiązujących- nie zmienianych od ponad dekady, nie ma żadnych informacji aby było to rozważane przez rząd i na rok 2019, stawki pozostają bez zmian.

Jest to jedna z całego szeregu zmian, jakie zostaną wprowadzone tą nowelizacją, wszystkie one dotyczą użytkowania samochodów w przedsiębiorstwach.